Kursy pierwszej pomocy - dla firm i osób prywatnych


Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzięki któremu w trudnych sytuacjach pracownicy będą mogli zachować zimną krew, pokonać lęk, a przede wszystkim pomóc osobie poszkodowanej.

Szkolenie to obejmuje najważniejsze i najczęściej spotykane stany zagrożenia zdrowotnego, min:

 • wstępna ocena stanu poszkodowanego;
 • sprawdzanie parametrów życiowych;
 • tamowanie krwotoku zewnętrznego;
 • rozpoznawanie urazów układu kostnego;
 • działanie zapobiegające wstrząsowi;
 • postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia;
 • ostre stany kardiologiczne, internistyczne i inne (omdlenie, ból w klatce piersiowej, padaczka, śpiączki cukrzycowe, atak astmy, zadławienie)
 • pierwsza pomoc w urazach ciała (urazy kończyn, głowy, brzucha, klatki piersiowej, urazy wielonarządowe)
 • apteczka pierwszej pomocy;
 • tematy związane (sposoby wzywania pomocy, schematy postępowania, itp.).

Szkolenia prowadzone są przez ratowników medycznych, którzy każdego dnia zawodowo zajmują się ratowaniem poszkodowanych osób. Posiadamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy – fantomy typu BRAD, projektor multimedialny - oraz filmy i materiały pomocnicze. Proponowane kursy obejmują część teoretyczną oraz ćwiczenia. Szkolenia prowadzone są bardzo dynamicznie, a najważniejsze zachowania i zagadnienia powtarzane są wielokrotnie (nie ma potrzeby notowania materiału), po to, aby w razie nieszczęśliwego zdarzenia, każdy uczestnik potrafił sprawnie udzielić pierwszej pomocy.

Podstawowe szkolenie trwa 4 godziny zegarowe i kończy się wydaniem certyfikatów potwierdzonych przez ratownika medycznego prowadzącego szkolenie.

Oprócz tego organizujemy szkolenia, pokazy, symulacje, warsztaty (8,10,30 – godzinne) związane z konkretnym ryzykiem oraz potrzebą danej organizacji i możemy dojechać w każde miejsce Polski.

W myśl Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy - „Art. 2071" „Art. 2091", w każdej instytucji czy firmie powinna być osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy.

Przeszkoliliśmy już około 4000 osób, a nasze szkolenia cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Szkolimy pracowników firm, urzędów (kierownictwo - II Urzędu Skarbowego, Izba Celna w Toruniu i Bydgoszczy, Policja w Toruniu oraz kadrę pedagogiczną szkół i przedszkoli.

Zobacz nasze certyfikaty


Bezpieczne dziecko - dla opiekunów, nauczycieli i rodziców


Mamy nadzieję, że dzięki niemu znacznie zwiększy się bezpieczeństwo dzieci. Jest to szczególne szkolenie, którego program został opracowany z myślą o rodzicach, opiekunach, wychowawcach i pracownikach przedszkoli, żłobków oraz szkół podstawowych. Kurs ten uczy przede wszystkim odpowiedniego reagowania i udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Szkolenie prowadzone jest przez ratowników medycznych, którzy na co dzień zawodowo zajmują się udzielaniem pomocy poszkodowanym. Są to młode, wykształcone osoby, które odznaczają się wysoką kulturą osobistą oraz doskonałą komunikatywnością.

Dysponujemy także profesjonalnym sprzętem szkoleniowy, dzięki czemu przebieg szkolenia jest ciekawszy, a przekazywane informacje łatwiej zapadają w pamięć. Proponowane kursy prowadzone są bardzo dynamicznie, a najważniejsze zachowania i zagadnienia powtarzane są wielokrotnie (nie ma potrzeby notowania materiału), po to aby w razie nieszczęśliwego zdarzenia, każdy uczestnik potrafił sprawnie udzielić pierwszej pomocy.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy niemowlętom i dzieciom do 14-tego roku życia, a także podejmuje rozważania na temat bezpieczeństwa u najmłodszych. Podczas szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

 • 1) Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom u dzieci,
 • 2) Ocena czynności życiowych u dzieci, w różnych grupach wiekowych,
 • 3) Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dziecka,
 • 4) Zatrucia lekami i środkami chemicznymi,
 • 5) Pierwsza pomoc w ataku padaczki,
 • 6) Gorączka i drgawki gorączkowe u dzieci,
 • 7) Reakcje alergiczne u dzieci,
 • 8) Ostra niedrożność górnych dróg oddechowych (zadławienie),
 • 9) Upadki i skaleczenia,
 • 10) Urazy ciała (rany i złamania),
 • 11) Porażenie prądem,
 • 12) Oparzenia,
 • 13) Pogryzienia przez zwierzęta,
 • 14) Dziecko w wypadku drogowym.

Kurs trwa około 4h (240 min) i ukończony jest wydaniem certyfikatów.

Koszt szkolenia: 100zł od osoby - przy zgłoszeniu większej liczby uczestników rabat 50%

Termin szkolenia: stycznia 2010 r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koszt oraz terminy szkoleń dla grup zorganizowanych ustalamy indywidualnie.

kontakt: biuro@pomocWdomu.pl tel. 500 180 501

Jesteśmy dumni, że kurs BEZPIECZNE DZIECKO ukończyły z nami opiekunki rekomendowane przez ADIUTOR, liczni rodzice, firmy, stowarzyszenia, jak również kadry pedagogiczne przedszkoli oraz szkół w Toruniu i regionie min.:

 • Przedszkole Prywatne Leśny Ludek w Toruniu;
 • Przedszkole Słoneczko w Toruniu;
 • Przedszkole Alfik w Toruniu;
 • Przedszkole BIM-BAM-BINO Sp. Cywilna w Toruniu;
 • Przedszkole Pod Muchomorkiem w Toruniu;
 • Przedszkole Flisaczek w Toruniu;
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Toruniu;
 • Przedszkole Niepubliczne Calineczka w Toruniu;
 • Przedszkole Nr 2 w Chełmży;
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 w Toruniu;
 • Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim;
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Gołubiu Dobrzyniu;
 • Zespół Szkół w Zbicznie;
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 w Toruniu;
 • Przedszkole Krasnal w Toruniu;
 • Szkoła Podstawowa w Grzywnie;
 • Przedszkole Niepubliczne Raczek w Toruniu;
 • Zespół Szkół w Pokrzydowie;
 • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chełmży
 • oraz wiele innych placówek oświatowo-wychowawczych.
bezpieczne dziecko