Uśmiech, przytulenie, miła rozmowa –  wzbogacają naszą codzienność i sprawiają, że ​​czujemy, że nie jesteśmy sami. Opiekunowie osób starszych, umożliwiają swoim podopiecznym prowadzenie samodzielnego życia oraz zapewniają wsparcie w tych czynnościach, z którymi podopieczni nie są już w stanie sobie poradzić. Samotność może prowadzić do pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego, szczególnie wśród osób starszych. Często objawia się to w postaci depresji, stanów lękowych, a nawet zwiększonego ryzyka zaburzeń funkcji poznawczych. W jaki sposób opiekunowie osób starych mogą zapobiec izolacji osoby starszej? Jakie są przyczyny pogłębiania się tego stanu?

Przyczyny izolacji i samotności

Ograniczona mobilność

Jedną z głównych przyczyn izolacji i samotności jest ograniczona mobilność. Osoby objęte opieką mogą mieć trudności z poruszaniem się i uczestnictwem w życiu społecznym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Może to prowadzić do tego, że rzadziej będą wychodzić z domu i przestaną nawiązywać kontakty towarzyskie.

Utrata  kontaktów społecznych

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do samotności jest utrata kontaktów społecznych z powodu śmierci przyjaciół i znajomych w tym samym wieku. Z biegiem czasu kontaktów może być coraz mniej, a nawiązanie nowych może być utrudnione ze względu na ograniczoną mobilność.

Bariery komunikacyjne

Bariery w komunikacji mogą również przyczyniać się do izolacji. Niektórzy ludzie mają trudności z efektywną komunikacją z innymi ludźmi ze względu na upośledzenie funkcji poznawczych, problemy ze słuchem lub mową. Te problemy z komunikacją mogą powodować, że rzadziej uczestniczą w interakcjach społecznych i czują się coraz bardziej odizolowani.

Potrzeba opieki i zależności

Do izolacji może przyczynić się także uzależnienie od innych osób. Podopieczni potrzebujący pomocy w codziennych czynnościach mogą czuć się ciężarem dla innych. Może to prowadzić do rezygnacji z interakcji społecznych.

Unikanie izolacji: pomysły na zwiększenie kontaktów społecznych

Aby zbudować pozytywną, z większą ilością interakcji społecznych codzienność osoby starszej, nie są konieczne duże zmiany ani nakłady finansowe. Drobne gesty i poświecenie trochę większej uwagi często wystarczą, aby wzbogacić codzienne życie osób objętych opieką.

Utrzymywanie kontaktów społecznych

Regularne wizyty rodziny i przyjaciół:

Aby uniknąć izolacji, ważne jest, aby osoby objęte opieką miały regularny kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Wizyty i wspólne działania mogą sprzyjać poczuciu wspólnoty i połączenia.

Wsparcie w komunikowaniu się z otoczeniem:

Opiekunowie mogą pomóc w przełamywaniu barier komunikacyjnych. Narzędzia takie jak telefon, e-mail, tablety czy smartfony pomagają utrzymać kontakt z innymi ludźmi i budują poczucie więzi.

Organizowanie spotkań z osobami o podobnych poglądach lub zajęcia grupowe:

Udział w zajęciach i wydarzeniach, podczas których osoby objęte opieką spotykają się z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach, pomaga nawiązać nowe kontakty społeczne i budować nowe relacje.

Integracja ze społecznością

Udział w lokalnych wydarzeniach i zajęciach:

Podopiecznych można zachęcać do wzięcia udziału w wydarzeniach i zajęciach w najbliższej okolicy.  Wzmacnia to poczucie przynależności do wspólnoty i pomaga nawiązać nowe kontakty.

Wolontariat:

Jednym ze sposobów uniknięcia izolacji jest wzięcie udziału w wolontariacie lub zaangażowaniu społecznym. Może to pomóc osobom objętym opieką wnieść wkład w życie społeczne, jednocześnie nawiązując nowe przyjaźnie.

Korzystanie z technologii w celu poprawy komunikacji:

Narzędzia technologiczne, takie jak rozmowy wideo lub asystenci głosowi, mogą pomóc osobom objętym opieką w łatwiejszej komunikacji z rodziną, przyjaciółmi i opiekunami. Pozwala to na utrzymanie kontaktów społecznych i zapobiega izolacji.

Wspieraj hobby i zainteresowania

Wsparcie w znalezieniu i rozwijaniu hobby: Opiekun może wspierać podopiecznego w realizowaniu jego hobby i zainteresowań. Poprawia to jakość życia i pomaga przeciwdziałać izolacji.

Udział w warsztatach:

Należy zachęcać podopiecznych do wzięcia udziału w warsztatach odpowiadających ich zainteresowaniom i umiejętnościom. Dzięki temu mogą poszerzać swoje umiejętności i nawiązywać nowe kontakty społeczne.

Wspólne aktywności z opiekunami:

Wspólne zajęcia, takie jak spacery, wycieczki lub wieczory gier planszowych, wzmacniają więź między opiekunami a osobami objętymi opieką i budują poczucie wspólnoty.

Dzięki zachęcaniu i wspieraniu seniora w braniu udziału w nowych aktywnościach oraz w budowaniu nowych relacji unikniemy pojawienia się poczucia samotności i izolacji. Dni nie będą się tak dłużyć, a zmiana otoczenia przysłuży się zarówno podopiecznemu, jak i opiekunowi. Interesujesz się zagadnieniem, jakim jest opieka nad osobami starszymi? Na naszej stronie znajdziesz wiele ciekawych artykułów na ten temat.