Zaczynasz pracę w opiece nad osobami starszymi? Przeglądasz oferty i zastanawiasz się co oznaczają poszczególne stopnie niepełnosprawności –  Pflegegrad? Ile jest tych stopni i co konkretnie oznaczają? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Definicja stopni niepełnosprawności

Stopnie  niepełnosprawności, to klasyfikacja, która pozwala ocenić, jak intensywna pomoc i wsparcie są potrzebne danej osobie starszej. W systemie, który obejmuje cyfry od 1 do 5, Każdy z poziomów oznacza różny stopień zależności od pomocy innych osób. Wynika z przepisów ubezpieczenia. Na bazie stopni Pflegegrad  oblicza się wysokość pomocy finansowej i formę wsparcia, o jaką mogą ubiegać się osoby starsze i niepełnosprawne w Niemczech.

Kryteria raportu pielęgniarskiego, na podstawie którego przyznawane są stopnie niepełnosprawności:

Możliwe 100 punktów w raporcie pielęgniarskim składa się z kryteriów w sześciu różnych modułach. Poszczególne moduły w różnym stopniu wpływają na ogólny wynik.

  • Mobilność: Jak samodzielnie porusza się osoba oceniana i czy może zmieniać swoją postawę?
  • Umiejętności poznawcze i komunikacyjne: Czy wnioskodawca nadal potrafi orientować się przestrzennie i czasowo w życiu codziennym? Czy potrafi samodzielnie podejmować decyzje, prowadzić rozmowy i komunikować swoje potrzeby?
  • Problemy behawioralne i psychologiczne: Jak często osoba dotknięta chorobą potrzebuje pomocy ze względu na problemy psychiczne, takie jak zachowanie agresywne lub lękowe?
  • Samowystarczalność: W jakim stopniu oceniana osoba może samodzielnie myć się i dbać o siebie na co dzień?
  • Stosunek do choroby i leczenia: Jakiej pomocy potrzebuje wnioskodawca w obliczu choroby i leczenia, np.: B. podczas dializy lub zmiany opatrunku?
  • Organizowanie życia codziennego i kontaktów społecznych: W jakim stopniu oceniana osoba może samodzielnie planować swój dzień i utrzymywać kontakty społeczne?

Klasyfikacja Pflegegrad

Stopień 1: Niewielkie ograniczenie samodzielności — Osoby na tym poziomie generalnie są dość niezależne, ale mogą potrzebować pomocy przy niektórych zadaniach, takich jak sprzątanie domu czy zakupach.

Stopień 2: znacząca niepełnosprawność — Seniorzy wymagający tego stopnia opieki potrzebują regularnej pomocy w codziennych czynnościach, takich jak ubieranie się czy przygotowywanie posiłków.

Stopień 3: poważna niepełnosprawność — Osoby na tym poziomie potrzebują znacznie więcej wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, często wymagają pomocy przy większości zadań.

Stopień 4: bardzo poważna niepełnosprawność — Seniorzy, którzy są niemal całkowicie zależni od opiekunów, często z powodu poważnych problemów zdrowotnych lub niepełnosprawności.

Stopień 5: zaawansowana niepełnosprawności — Osoby na tym poziomie wymagają intensywnej opieki medycznej i pielęgniarskiej, często obejmującej zaawansowane leczenie i monitorowanie stanu zdrowia.

Jak uzyskać stopień Pflegegrad?

Aby ustalić odpowiedni poziom opieki, konieczne jest przeprowadzenie oceny przez specjalnie przeszkolony personel medyczny na podstawie kryteriów określonych przez niemieckie służby ubezpieczenia zdrowotnego. Brane pod uwagę są różne aspekty funkcjonowania osoby starszej, w tym zdolność do samodzielnego poruszania się, stan zdrowia, potrzeby żywieniowe oraz umiejętność radzenia sobie z codziennymi zadaniami. Wniosek o klasyfikację można złożyć w odpowiedniej instytucji, która zajmuje się ubezpieczeniami opiekuńczymi lub bezpośrednio w placówkach opieki długoterminowej.

System stopni niepełnosprawności pomaga w zapewnieniu odpowiedniej opieki i wsparcia osobie starszej. Jest również źródłem informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia podopiecznego. Szukasz pracy w opiece nad osobami starszymi? Zapoznaj się z naszymi aktualnymi ofertami.