Niedosłuch to częsty problem, z którym zmagają się osoby w podeszłym wieku. Chorzy mają trudności ze słyszeniem wysokich dźwięków oraz ze zrozumieniem mowy innych osób. Skutki niedosłuchu mogą mieć negatywny wpływ na psychikę podopiecznego – mogą spowodować ograniczenie życia rodzinnego oraz uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pojawienie się problemów ze słuchem najczęściej jest spowodowane narażeniem na hałas, zażywaniem niektórych leków, chorobami oraz skłonnościami genetycznymi. Osoby starsze, które zmagają się z niedosłuchem, źle znoszą hałas, czasami również może on wywoływać u nich ból.

Pełniąc opiekę nad osobą niedosłyszącą, należy zwrócić szczególną uwagę na indywidualne potrzeby osoby chorej. Przede wszystkim senior powinien zostać umówiony na wizytę do lekarza – zarówno rodzinnego, jak i laryngologa. Wskazówki specjalisty oraz ewentualna rehabilitacja to nieocenione wsparcie dla osób zmagających się z tych problemem.

Jak opiekować się osobą niedosłyszącą?

Najważniejsze, aby być wyrozumiałym. Warto pamiętać o tym, że rozmowa może być stresująca dla seniora. To problem zdrowotny, który wywołuje u osób chorych uczucie wstydu – zdarza się, że chorzy zaczynają unikać konwersacji. Opiekun w swojej codziennej pracy opiera się w dużej mierze na rozumieniu potrzeb i problemów podopiecznych, dlatego nie można dopuścić do sytuacji, w której senior unika rozmów. Należy wypracować swój własny sposób komunikowania się z podopiecznym i zachęcać go do rozmów. Cierpliwość oraz podejście pełne empatii odgrywają kluczową rolę w procesie porozumiewania się z osobą zmagającą się z niedosłuchem.

Kiedy chcemy rozpocząć rozmowę z seniorem, należy wcześniej wyeliminować wszelkie źródła hałasu – np. zamknąć okno, wyłączyć radio. Warto wcześniej uprzedzić go gestem, że coś powiemy. Dobrym sposobem w tym przypadku jest dotknięcie ramienia podopiecznego lub podniesienie dłoni.

Jeśli rozmawiamy z podopiecznym, powinniśmy znajdować się po stronie bardziej sprawnego ucha. Do seniora należy mówić głośno i wyraźnie. Dobrze, jeśli formułowane przez nas komunikaty są zwięzłe. Należy cierpliwie powtarzać przekazywane informacje, aż do momentu uzyskania pewności, że podopieczny nas zrozumiał.

Dla osób z niedosłuchem bardzo ważny jest przekaz niewerbalny. Nasze gesty powinny być spójne z komunikatami wypływającymi z naszych ust. Dobrze, jeśli senior widzi nas w trakcie rozmowy – dzięki temu może on odczytywać słowa z ruchu warg. Mimika naszej twarzy powinna być jak najbardziej czytelna. Ułatwieniem w codziennym porozumiewaniu się może być również przekazywanie informacji na kartce.

Komunikacja niewerbalna wysyłana przez seniora również ma duże znaczenie. Należy uważnie obserwować wszystkie gesty i sygnały wysyłane przez ciało podopiecznego.

Przydatne mogą również okazać się pomoce logopedyczne, takie jak tablice obrazkowe, kartki z często używanymi słowami.

Opieka nad osobą zmagającą się z problemami ze słuchem bywa wyzwaniem. Wzajemne zrozumienie komunikatów, informacji, potrzeb jest bardzo ważne w relacji opiekuna z podopiecznym. Zachęcamy Was do stosowania tych wskazówek w swojej codziennej pracy.