Demencja osób starszych to termin obejmujący wszystkie rodzaje otępień, które występują w podeszłym wieku. Z biegiem czasu chory stopniowo wyłącza się z życia, codziennych aktywności, porzuca dotychczasowe zainteresowania i zajęcia.

Otępienie powoduje obniżenie sprawności intelektualnej oraz zaburzenie funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Częstymi objawami są ubytki pamięci, szczególnie krótkotrwałej.

Opieka nad osobą starszą cierpiącą na demencję to trudne zadanie. Zmiany wynikające z choroby wpływają na myślenie, zmysły oraz emocje. W zachowaniu chorego może pojawić się chwiejność, drażliwość, agresja lub apatia i przygnębienie. Opieka nad osobą chorą na demencję w dużej mierze polega na wypatrywaniu momentów zadowolenia oraz chwil rozdrażnienia i dyskomfortu, które mogą pogarszać samopoczucie chorego i wywoływać sytuacje konfliktowe.

Częstym objawem są również zaburzenia mowy, które polegają na upośledzeniu artykułowaniu słów lub ich rozumienia. Chorzy nie mogą znaleźć właściwego słowa lub się powtarzają. Należy komunikować się w sposób jasny oraz pozwolić spokojnie się wypowiedzieć choremu. Warto zadbać o spokojne otoczenie oraz unikać hałasów w tle. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego również pomaga osobie starszej skoncentrować się na rozmowie. Należy cierpliwie poczekać, aż osoba starsza skończy samodzielnie wypowiedź. Warto obrazować swoje słowa przedmiotami, to usprawnia rozumienie.

Choroba destrukcyjnie wpływa na wiele sprawności i umiejętności, które człowiek buduje całe życie.

Podstawą opieki nad osobą z demencją starczą jest zapewnienie jej stałości środowiska i stabilnych warunków funkcjonowania. Opracowanie dla chorych codziennej rutyny pomaga wyeliminować ze środowiska elementy rozpraszające i wzbudzające niepokój. Codzienny plan dnia chorego, niezmienne warunki mieszkaniowe, kontakt z bliskimi osobami pozwala zapewnić seniorowi poczucie bezpieczeństwa oraz zachować równowagę. Dobrą praktyką jest również unikanie pośpiechu. Zapewnienie osobie starszej odpowiedniej ilości i jakości snu jest również korzystne.

Jeśli seniorowi doskwierają zaburzenia pamięci, warto oznaczyć lub podpisać szafki, szuflady oraz przedmioty.

Warto wspierać samodzielność chorego. Nie powinniśmy wyręczać seniora w zadaniach tylko dlatego, że my możemy wykonać je szybciej lub dokładniej. To istotne, aby jak najdłużej pozwalać podopiecznemu samodzielnie wykonywać codzienne czynności.

Treningi pamięci odgrywają również dużą rolę w procesie spowalniania przebiegu choroby. Każda aktywność, która daje seniorowi radość oraz pobudza jego procesy myślowe jest wskazana. Ponadto warto stymulować zmysły chorego, poprzez muzykę, dobrze mu znane zapachy, lubiane potrawy. Aktywizacja podopiecznego może spowolnić rozwój choroby. Warto włączyć do planu dnia zajęcia, które zachowają świadomość oraz umiejętności seniora na odpowiednim poziomie.

Kompleksowa opieka nad chorym może opóźnić rozwój głębokiego otępienia oraz zapewnić mu komfort i bezpieczeństwo. Doświadczony opiekun stanowi duże wsparcie dla podopiecznego. Wspólne rozmowy oraz zrozumienie budująco wpływają na stan psychiczny seniora.