Język niemiecki dla Opiekunek Osób Starszych w Niemczech

Powiedzenie
Vögel, die früh singen, holt abends die Katze

Tłumaczenie
Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Dosłownie – Ptaki, które rano śpiewają, wieczorem zabiera kot.