Pojęcie niepełnosprawności ruchowej odnosi się zarówno do osób całkowicie niezdolnych do samodzielnego poruszania się, leżących, jak i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy innych sprzętów wspomagających chód. Ponadto, stan niepełnosprawności ruchowej może być stały lub odwracalny, na przykład w przypadku urazu, złamania czy zwichnięcia w obrębie układu ruchu.

Czym może być spowodowana niepełnosprawność ruchowa seniora?

Schorzenia wieku starszego często wiążą się z zaburzeniami aktywności ruchowej osoby chorej. Osteoporoza, dotykająca głównie kobiety, objawia się zmniejszeniem gęstości kostnej, co z kolei zwiększa ryzyko złamań, nawet przy drobnych urazach. Złamania powodują nie tylko wycofanie z codziennego życia, ale też wywołują lęk przed kolejnym urazem, co objawia się niechęcią do podejmowania aktywności ruchowej.

Powszechną dolegliwością osób starszych są również zmiany zwyrodnieniowe stawów i ich reumatoidalne zapalenie. Charakterystyczny dla tych przypadłości jest ból w obrębie stawów, opuchlizna oraz sztywność w godzinach rannych.

Problemy z niewydolnością serca również są częstą przyczyną ograniczania aktywności ruchowej przez seniorów. Uczucie duszności podczas wykonywania wysiłku negatywnie wpływa na tę sferę życia osób starszych. Schorzenia neurologiczne oraz przebyte udary mózgu mogą również skutkować niedowładami kończynowymi.

Jak pomagać osobie niepełnosprawnej ruchowo?

Jeśli senior ma problemy z poruszaniem się, warto wybrać dla niego specjalistyczne sprzęty, które zwiększą jego mobilność oraz poprawią jakość codziennego życia. W takiej sytuacji można zadbać o pomoce ruchowe, takie jak wózek inwalidzki, balkonik czy kule inwalidzkie. Często spotykaną barierą dla osób niepełnosprawnych są schody. Dlatego planując wyjście z osobą starszą, należy pamiętać o takich ograniczeniach i odpowiednio zaplanować trasę z podopiecznym – tak, aby dostosować ją do jego możliwości. Częstym problemem dla osób z niepełnosprawnością ruchową są też krawężniki, podjazdy, wąskie przejścia. Podopieczni zwykle poruszają się w domu sprawniej, niż na zewnątrz. Problematyczne dla osoby starszej może być również korzystanie z toalety. Kąpiel seniora łatwiej przeprowadzić pod prysznicem niż w wannie, która stwarza duże ryzyko pośliźnięcia się i upadku.

Osoby niepełnosprawne ruchowo to grupa pacjentów szczególnie narażona na powstawanie odleżyn – najczęściej pojawiają się one w miejscach ciągłego kontaktu skóry z wózkiem inwalidzkim lub innymi sprzętami specjalistycznymi.

Niepełnosprawność ruchowa negatywnie wpływa na stan psychiczny podopiecznych. Utrata samodzielności, zmiany w codziennym życiu często powodują cierpienie. Szczególnie trudne jest to dla osób, które wcześniej prowadziły aktywny tryb życia oraz u których niepełnosprawność pojawiła się nagle.

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością ruchową to odpowiedzialne zadanie. Dlatego tak ważna dla osoby chorej jest opieka, wsparcie i towarzystwo wykwalifikowanego i doświadczonego opiekuna. Pozwala to zapewnić podopiecznemu bezpieczeństwo oraz zwiększyć jego komfort fizyczny i psychiczny.