Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI ADIUTOR sp. z o.o. sp.k.
§.1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument zawierający Politykę Prywatności został stworzony w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu www.pomocwdomu.pl (dalej zwanym „Portalem”). Administrator danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), (dalej „Ustawa”), został określony w §.1, podpunkcie 1 dokumentu.

 • 1. Administratorem danych jest ADIUTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Szewska 6/2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000560714, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31, NIP: 9562311649, REGON: 361643209. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • 2. Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania oraz wycofania zgody w każdym czasie przez wysłanie maila na adres: pomoc@pomocwdomu.pl oraz, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem.
 • 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji o świadczonych usługach opiekuńczych, w tym tworzeniu profilu zawodowego i dopasowywaniu względem zebranych danych ofert pracy w odpowiedzi na Pani/Pana dobrowolnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody w celu marketingowym.
 • 4. Na potrzeby lepszego i przystępniejszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Terminem „Ustawa” oznaczona została ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Terminem „ADO” został oznaczony Administrator danych osobowych, którym jest ADIUTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W kontekście obsługi portalu terminem „Usługodawca” została określona firma ADIUTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a terminem „UŻYTKOWNIK” każdy korzystający z portalu i usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§.2 Administrator danych osobowych
 • 1. Korzystanie z Portalu www.pomocwdomu.pl jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej oraz zezwolenia na obsługę plików Cookies. Na potrzeby korzystania z Portalu, w szczególności na uzyskiwanie ofert pracy, kontakt telefoniczny z konsultantami firmy, uzyskiwanie indywidualnych odpowiedzi na zadawane pytania, czy pobieranie dostępnych w Portalu materiałów szkoleniowych i informacyjnych, konieczne jest wypełnienie formularza swoimi danymi osobowymi w polach oznaczonych jako „informacje obowiązkowe”: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, miejsce zamieszkania, znajomość języków obcych, doświadczenie w pracy, inne predyspozycje zawodowe oraz wszelkie wymagane informacje określone na portalu.
 • 2. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych do newsletter’a, osób korzystających z platformy szkoleniowej i dobrowolnie pozostawiających dane kontaktowe na stronie internetowej w celu późniejszego kontaktu z konsultantem.
 • 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodne z wdrożoną Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług.
 • 4. Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji lub procesu związanego ze świadczeniem usług. Zgoda na wykorzystanie danych w celach marketingowych jest niezależna od wyżej wymienionych czynności. Informacje te, poza wykorzystywaniem w powyższych celach, używane są również w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom za pośrednictwem witryn internetowych, wysyłania informacji marketingowych i prezentowania naszych produktów, prowadzenia badań zmierzającym ku poprawie świadczonych przez nas usług.
 • 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo skargi do organu nadzorczego.
 • 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 • 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§.3 Pliki Cookies

 • 1. Witryna www.pomocwdomu.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ADIUTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w celu optymalizacji działań.
 • 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§.4 Postanowienie końcowe

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Firma ADIUTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu. O wszystkich stosowanych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie powiadomimy użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.

Strona używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie AKCEPTUJĘ