POLITYKA PRYWATNOŚCI Adiutor Sp. z o.o..
§.1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument zawierający Politykę Prywatności został stworzony w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu www.pomocwdomu.pl (dalej zwanym „Portalem”). Administrator danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), (dalej „Ustawa”), został określony w §.1, podpunkcie 1 dokumentu.

 1. Administratorem danych jest Adiutor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Szewska 6/7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000866392, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31, NIP: 9562364284, REGON: 387358782. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania oraz wycofania zgody w każdym czasie przez wysłanie maila na adres: pomoc@pomocwdomu.pl oraz, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji o świadczonych usługach opiekuńczych, w tym tworzeniu profilu zawodowego i dopasowywaniu względem zebranych danych ofert pracy w odpowiedzi na Pani/Pana dobrowolnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody w celu marketingowym.
 4. Na potrzeby lepszego i przystępniejszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§.2 Administrator danych osobowych
 1. Korzystanie z Portalu www.pomocwdomu.pl jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej oraz zezwolenia na obsługę plików Cookies. Na potrzeby korzystania z Portalu, w szczególności na uzyskiwanie ofert pracy, kontakt telefoniczny z konsultantami firmy, uzyskiwanie indywidualnych odpowiedzi na zadawane pytania, czy pobieranie dostępnych w Portalu materiałów szkoleniowych i informacyjnych, konieczne jest wypełnienie formularza swoimi danymi osobowymi w polach oznaczonych jako „informacje obowiązkowe”: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, miejsce zamieszkania, znajomość języków obcych, doświadczenie w pracy, inne predyspozycje zawodowe oraz wszelkie wymagane informacje określone na portalu.
 2. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych do newsletter’a, osób korzystających z platformy szkoleniowej i dobrowolnie pozostawiających dane kontaktowe na stronie internetowej w celu późniejszego kontaktu z konsultantem.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodne z wdrożoną Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług.
 4. Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji lub procesu związanego ze świadczeniem usług. Zgoda na wykorzystanie danych w celach marketingowych jest niezależna od wyżej wymienionych czynności. Informacje te, poza wykorzystywaniem w powyższych celach, używane są również w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom za pośrednictwem witryn internetowych, wysyłania informacji marketingowych i prezentowania naszych produktów, prowadzenia badań zmierzającym ku poprawie świadczonych przez nas usług.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo skargi do organu nadzorczego.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
§.3 Pliki Cookies
 1. Witryna www.pomocwdomu.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Adiutor Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
§.4 Postanowienie końcowe

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Firma Adiutor Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu. O wszystkich stosowanych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie powiadomimy użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.