Lekcja 1 – Przedstawianie się i pozdrowienia

Kliknij w odtwarzacz i ucz się razem z nami:

Lektion 1 [lekcjon ajnc]

Powitanie i pożegnanie:

W języku niemieckim wyróżniamy kilka rodzajów powitań i pożegnań:

Guten Morgen [gutn morgn] – Dzień dobry (używane do godziny 10:00)
Guten Tag [gutn tag] – Dzień dobry – (po godzinie 10:00)
Hallo [halo] – Dzień dobry, cześć (używane do osób znajomych)
Guten Abend [gutn abend] – Dobry wieczór
Gute Nacht [gute nacht]– Dobranoc
Auf Wiedersehen [auf widerzejn]– Do widzenia
Tschüß (czys) – Cześć

Przedstawianie się:

W języku niemieckim można przedstawić się na kilka sposobów:

Ich bin Anna [yś byn Ana]– Jestem Anna.
Ich heiße Anna [yś hajse]– Mam na imię Anna.
Mein Vorname ist Anna [majn forname ist ana]– Mam na imię Anna.
Mein Name ist Kowalska [majn name ist Nowak]- Nazywam się Nowak.

Po niemiecku można zwracać się do kogoś „du” (ty)
lub oficjalnie „Sie” [zi]- pan/pani/państwo (w zależności od sytuacji).

O czyjeś imię zapytamy : Wie heißt du? [wi hajst du]– Jak masz na imię?
lub Wie heißen Sie? [wi hajsen zi] – Jak pan/pani/państwo się nazywa?

Dialog:

– Wie heißt du? [wi hajst du] – Jak masz na imię?
– Ich heiße Anna. [yś hajse Ana] – Mam na imię Anna.
– Und du? [und du]– A Ty?
– Ich heiße Stefan. [yś hajse Stefan] – Mam na imię Stefan

Pytanie o samopoczucie:
O samopoczucie pytamy najczęściej zwrotem: Wie geht’s?/Wie geht es dir [wi gejts/wi gejt es dija]– Co słychać?
lub w wersji oficjalnej Wie geht es Ihnen? [wi gejt es inen] – co u Pani/Pana/Państwa słychać

Odpowiadamy na kilka sposobów:

Danke, sehr gut [danke, zea gut] – Dziękuję, bardzo dobrze
Danke, es geht [danke, es gejt] – Dziękuję, jakoś leci
So la la [zo la la] – Tak sobie

Dialog:

– Hallo! Wie geht’s? [halo, wi gejts] – Cześć! Co słychać?
– Danke, sehr gut. Und dir? [danke, zea gut, und dija] – Dziękuję, dobrze. A u Ciebie?
– Danke, es geht. [danke, es gejt] – Dziękuję, jakoś leci.

Zwroty typowe dla opieki:

Ich bin Betreuerin/Pflegerin [yś byn betrojeryn/flejgeryn] – Jestem opiekunką
Ich Betreue Herrn/Frau Müller [yś betroje hern/frau myla] – Opiekuję się panem/panią Müller
Ich habe früher im Krankenhaus/im Altenheim/in Deutschland gearbeitet. [yś habe frya ym krankenhaus/ym altenhajm/in dojczland gearbajtet] – Pracowałam wcześniej w szpitalu/w domu spokojnej starości/w Niemczech.
Ich habe früher meine Mutter/meinen Vater/meine Oma/meinen Opa betreut. [yś habe frya majne muter/majnen fater/majne oma/majnen opa betrojt] – Opiekowałam się wcześniej moją mamą/tatą/babcią/dziadkiem
gehen/essen helfen [gejen helfen] – pomagać iść
baden [baden] – kąpać
Pampers/Windeln wechseln [pampers/wyndel wekseln] – zmieniać pampersy/pieluchy