Lekcja 29 – Idiomy w języku niemieckim

Kliknij w odtwarzacz i ucz się razem z nami:

LEKTION 29

 • alle Hände voll zu tun haben – nie mieć czasu, mieć pełne ręce roboty
  Wir haben alle Hände voll zu tun, um das Projekt rechtzeitig abzuschließen
  (Mamy pełne ręce roboty, aby zakończyć projekt na czas.)
 • Zeit ist Geld – czas to pieniądz
  Wir müssen uns beeilen, Zeit ist Geld.
  (Musimy się pospieszyć, czas to pieniądz.)
 • etwas mit anderen Augen ansehen – ujrzeć coś w innym świetle
  Nach dem Gespräch mit ihr sehe ich die Situation jetzt mit anderen Augen an.
  (Po rozmowie z nią patrzę teraz na sytuację zupełnie innym okiem)
 • den Kopf in den Sand stecken – chować głowę w piasek
  Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, sollen wir die Herausforderungen gemeinsam angehen.
  (Zamiast chować głowę w piasek, powinniśmy razem stawić czoła wyzwaniom.)
 • in aller Mund sein – być tematem dyskusji
  Die neueste Technologie scheint in aller Mund zu sein, da jeder darüber spricht.
  (Najnowsza technologia wydaje się być w ustach wszystkich, ponieważ wszyscy o niej rozmawiają.)
 • jemandem das Wort aus dem Mund nehmen – wyjąć komuś (słowo, słowa) z ust
  Sie war so aufgeregt, dass sie ihm buchstäblich das Wort aus dem Mund nahm, als sie die Neuigkeiten hörte.
  (Była tak podekscytowana, że dosłownie wyjęła mu słowa z ust, gdy usłyszała te nowiny.)
 • ganz Ohr sein – zamienić się w słuch
  Als er von seinen Reiseabenteuern erzählte, war ich ganz Ohr und hörte gespannt seinen Geschichten zu.
  (Kiedy opowiadał o swoich przygodach z podróży, byłem całym uchem i z zaciekawieniem wsłuchiwałem się w jego opowieści.)
 • ein Mann der Feder – człowiek pióra
  Goethe war nicht nur ein großer Denker, sondern auch ein Mann der Feder, dessen Werke die Literatur maßgeblich geprägt haben.
  (Goethe nie był tylko wielkim myślicielem, ale również człowiekiem pióra, którego dzieła miały istotny wpływ na literaturę.)