Lekcja 15 – Plan dnia

Kliknij w odtwarzacz i ucz się razem z nami:

LEKTION 15

Plan dnia.

Aufstehen – wstawać
Sich waschen – myć się
Spielen – grać, bawić się
Abendbrot – kolacja
Dusche – prysznic
Sich die Zähne putzen – myć zęby
In die Schule gehen – iść do szkoły
Nach Hause kommen – przyjść do domu
Zu Mittag essen – jeść obiad
Zur Arbeit gehen – iść do pracy
Das Geschirr spülen – zmywać naczynia
Das Zimmer aufräumen – sprzątać pokój
Zu Besuch kom men – przychodzić z wizytą

Teraz, gdy znamy juz kilka słówek oraz wyrażeń, spróbujmy prześledzić przykładowy plan dnia sporządzony pełnymi zdaniami.

Ich stehe um 7 Uhr auf – Wstaję o 7.
7:10 Uhr putze ich mir die Zähne und wasche mich. – O 7:10 myję zęby i myję się.
Um 7:15 ziehe ich mich an und frühstücke. – O 7:15 ubieram się i jem śniadanie.
7:40 gehe ich zur Arbeit. – O 7:40 idę do pracy.
Um 15 Uhr komme ich nach Hause zurück. – O 15:00 wracam do domu.
Ich esse zu Mittag. – Jem obiad.
Um 17 Uhr kommt meine Mutter zu Besuch. – O 17:00 przychodzi moja mama z wizytą.
Ich spüle das Geschirr und räume mein Zimmer auf. – Zmywam naczynia i sprzątam pokój.
Um 18 Uhr surfe ich im Internet. – O 18:00 surfuję po internecie.
Um 19 Uhr esse ich das Abendbrot. – O 19:00 jem kolację.
Um 19:30 sehe ich fern. – O 19:30 oglądam telewizję.
Um 20 Uhr dusche ich und gehe schlafen. – O 20:00 biorę prysznic i idę spać.