Lekcja 7 – Wizyta u lekarza

Kliknij w odtwarzacz i ucz się razem z nami:

LEKTION 7 [lekcjon ziben]

Wizyta u lekarza:

der Arzt [der arct] – lekarz
der Patient [der pacjent] – pacjent
das Krankenhaus [das krankenhałs] – szpital
zum Arzt gehen [cum arct gejen] – iść do lekarza
gesund [gezunt] – zdrowy
krank [krank] – chory
sich schlecht/ schwach fühlen [zyś szleśt/szfach fylen] – źle/słabo się czuć
sich müde fühlen [zyś myde fylen] – czuć się zmęczonym
Halsschmerzen haben [halsszmercen haben] – mieć ból gardła
Kopfschmerzen/ Bauchschmerzen haben [kopfszmercen/bauchszmercen haben] – mieć ból głowy
Der Opa fühlt sich schlecht [der opa fylt zyś szleśt] – Dziadek czuje się źle
Ich fühle mich heute schwach [yś fyle myś hojte szwach] – czuje się dzisiaj słaba
das Medikament [das medikament] – lekarstwo
die Tablette [di tablete] – tabletka
Tabletten gegen Kopfschemrzen/ Halschmerzen [tableten gejgen kopfszmercen] – tabletki na ból głowy
Schlaftabletten [szlaftableten] – tabletki nasenne
der Hustensaft [hustenzaft] – syrop na kaszel
die Tropfen [di tropfen] – krople
die Salbe [di zalbe] – maść

Zwroty typowe dla opieki:

Herr Meier, fühlen Sie sich heute müde? [her majer, fylen zi zyś hojte myde?]- Panie Meier, czy czuje się Pan dzisiaj zmęczony?
Wie fühlen Sie sich heute? [wi fylen zi zyś hojte?] – Jak się Pani dzisiaj czuje?
Was fehlt Ihnen? [was fejlt inen] – co Pani/Panu dolega?
den Mund öffnen [dejn mund yfnen] – otworzyć usta
Mund auf, bitte [munt ałf byte] – proszę otworzyć usta
den Hals zeigen [dejn hals cajgen] – pokaż gardło
ausziehen [auscijen] – rozbierać
atmen [atmen] – oddychać
atmen Sie bitte tief [atmen zi byte tif ajn] – proszę głęboko oddychać
durch die Nase/ durch den Mund atmen [durś di naze/durś dejn munt atmen] – oddychać przez nos/przez usta

Będąc u lekarza możemy wziąć udział w podobnym dialogu:

P=der Patient / A=der Arzt

P: Guten Tag, Herr Doktor! [guten tak her doktor] –dzień dobry, Panie Doktorze
A: Guten Tag, Frau Mitt. Was fehlt Ihnen? [duten tak frau mit. Was fejlt inen?] – dzień dobry, pani Mitt. Co Pani dolega?
P: Seit einer Woche fühle ich mich schlecht [zajt ajner woche fyle ys miś szleśt] – od tygodnia czuję się źle
Ich bin schwach, alle Knochen tun mir weh. [ys byn szwach, ale knochen tun mija wej] – jestem słaba, bolą mnie kości.
Ich habe auch starken Husten [yś habe ałch sztarken husten]- mam też mocny kaszel
A:Haben Sie auch Fieber? [haben zi ałch fiba] – czy ma Pani też gorączkę?
P:Am Morgen hatte ich 39 Grad. [am morgen hate yś 39 grad] –rano miałam 39 stopni.
A:Ich muss Sie untersuchen [yś mus zi untezuchen] – muszę Panią zbadać
Machen Sie bitte den Oberkörper frei [machen zi byte dej obakyrpa fraj] –proszę się rozebrać do pasa.
Machen Sie bitte den Mund auf [machen zi byte dejn mund ałf] – proszę otworzyć buzię
Ich verschreibe Ihnen Hustensaft [yś ferszrajbe inen hustenzaft ] – przepiszę Pani syrop na kaszel
Sie müssen eine Woche zu Hause bleiben [zi mysen ajne woche cu hałze blajben] – musi Pani zostać tydzień w domu.
Sie sollen im Bett liegen [zi zolen im bet ligen] – powinna Pani leżeć w łóżku
P:Danke, Herr Doktor. Auf Wiedersehen [danke her doctor. Ałf widerzejen] dziękuję Panie doktorze. Do widzenia.
A:Gute Besserung. Auf Wiedersehen [gute beserunk. Ałf widerzejen] – dużo zdrowia. Do widzenia.