U lekarza:

Lekarz: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
Dzień dobry, jak mogę pomóc?

Pacjent: Guten Tag, ich habe seit ein paar Tagen starke Kopfschmerzen und fühle mich sehr schwach.
Dzień dobry, od kilku dni mam silne bóle głowy i czuję się bardzo słaby.

Lekarz: Verstehe. Haben Sie noch andere Beschwerden?
Rozumiem. Czy ma Pani/Pan jeszcze jakieś inne dolegliwości?

Pacjent: Ja, ich habe auch Fieber und Husten.
Tak, mam również gorączkę i kaszel.

Lekarz: Gut, ich werde Sie untersuchen. Bitte setzen Sie sich hierhin und öffnen Sie den Mund.
Dobrze, przeprowadzę badanie. Proszę usiąść tu i otworzyć usta.

[Po badaniu]

Lekarz: Sie haben eine Infektion der oberen Atemwege. Ich werde Ihnen ein Rezept für Antibiotika ausstellen.
Ma Pani/Pan infekcję górnych dróg oddechowych. Wystawię Pani/Panu receptę na antybiotyki.

Pacjent: Danke, Herr Doktor. Wann kann ich mit einer Besserung rechnen?
Dziękuję, doktorze. Kiedy mogę się spodziewać poprawy?

Lekarz: Die Medikamente sollten innerhalb von ein paar Tagen wirken. Bitte nehmen Sie sie regelmäßig ein und ruhen Sie sich aus.
Leki powinny zacząć działać w ciągu kilku dni. Proszę regularnie je zażywać i odpoczywać.

Pacjent: Gut, ich werde das tun. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Dobrze, zrobię tak. Bardzo dziękuję za pomoc.

Lekarz: Gern geschehen. Gute Besserung! Auf Wiedersehen.
Nie ma za co. Szybkiego powrotu do zdrowia! Do widzenia.

Pacjent: Auf Wiedersehen.
Do widzenia.