Lekcja 3 – Liczby w języku niemieckim

Kliknij w odtwarzacz i ucz się razem z nami:

Lektion 3 [lekcjon draj]

Liczby w języku niemieckim:

eins [ajnc]
zwei [cwaj]
drei [draj]
vier [fija]
5 fünf [fynf]
sechs [zeks]
sieben [ziben]
8 acht [acht]
9 neun [nojn]
10 zehn [cejn]

11elf [elf]
12 zwölf [cfylf]
13 dreizehn [drajcejn]
14 vierzehn [fijacejn]
15 fünfzehn [fynfcejn]
16 sechzehn [ześcejn]
17 siebzehn [zibcejn]
18 achtzehn [achcejn]
19 neunzehn [nojncejn]
20 zwanzig [cfancyś]

Liczby od 21 do 99 budujemy według schematu „najpierw jedności potem dziesiątki” i piszemy łącznie ze spójnikiem „und” (i):

21 einundzwanzig [ajnundcfancyś]
22 zweiundzwanzig [cwajundcawancyś]
23 dreiundzwanzig [drajundcfancyś]
24 vierundzwanzig [fijaundcfancyś]
25 fünfundzwanzig [fynfundcfancyś]
26 sechsundzwanzig [zeksundcfancyś]
27 siebenundzwanzig[zibenundcfancyś]
28 achtundzwanzig [achtundcfancyś]
29 neunundzwanzig [nojnundcfancyś]

30 dreißig [drajsyś]
40 vierzig [fijacyś]
50 fünfzig [fynfcyś]
60 sechzig [ześcyś]
70 siebzig [zibcyś]
80 achtzig [achcyś]
90 neunzig [nojncyś]

100 hundert [hundert]
1000 tausend [tauzent

Godziny w języku niemieckim:

Wie spät ist es? [wi szpejt yst es?] – Która godzina?
Es ist 10:30 [es ist cejn uła draisyś] – Jest 10:30
Uhr [uła] – godzina
Nach [nach] – po
Vor [for] – przed
Viertel [firtel] – kwandrans

11:00 Es ist elf Uhr [es yst elf uła]
11:05 Es ist elf Uhr fünf/ Es ist fünf nach elf [es yst elf uła fynf/es yst fynf nach elf]
11:15 Es ist elf Uhr fünfzehn/ Es ist Viertel nach elf[es yst elf uła fynfcejn/es yst firtel nach elf]
11:20 Es ist elf Uhr zwanzig/ Es ist zwanzig nach elf [es yst elf uła cfancyś/es yst cfancyś nach elf]
11:30 Es ist elf Uhr dreißig/ Es ist halb zwölf [es yst elf uła drajsyś/ es yst halb cfylf]
11:40 Es ist elf Uhr vierzig/ Es ist zwanzig vor zwölf [es yst elf uła fircyś/ es yst cfancyś for cfylf]
11:45 Es ist elf Uhr fünfundvierzig/Es ist Viertel vor zwölf [es yst elf uła fynfundfircyś]
11:55 Es ist elf Uhr fünfundfünfzig/ Es ist fünf vor zwölf [es yst elf uła fynfundfynfcyś]

Pory dnia po niemiecku:

Morgen [morgn] – ranek / am Morgen – rano
Mittag [mytag] – południe / am Mittag – w południe
Nachmittag [nachmytag] – popołudnie / am Nachmittag – po południu
Abend [abent] – wieczór / am Abend – wieczorem
Nacht [nacht] – noc / in der Nacht – w nocy