W miarę postępu demencji osoby dotknięte chorobą często odczuwają silną potrzebę ucieczki. Następnie opuszczają własny dom i nie mogą już znaleźć drogi powrotnej. Jest to nie tylko niebezpieczne dla chorego, ale także stresujące dla rodziny i opiekunki seniora: od czego najlepiej rozpocząć poszukiwania?

Bardzo pomocne w takiej sytuacji są lokalizatory. Korzystając z sygnału GPS, określają dokładne miejsce, w którym aktualnie przebywa osoba cierpiąca na demencję i przesyłają je do aplikacji znajdującej się na telefonach komórkowych jej bliskich.

W jaki sposób działają lokalizatory GPS?

GPS to system, który określa dokładną lokalizację za pomocą sygnałów satelitarnych. Lokalizatory GPS to małe nadajniki, które osoby z demencją noszą przy sobie. Są dostępne jako urządzenie przenośne m.in.: bransoletka, naszyjnik, brelok do kluczy lub zegarek. Jeśli osoba z demencją porusza się po okolicy i jest zdezorientowana, krewni lub opiekunowie mogą śledzić jej aktualne położenie. Niektóre urządzenia śledzące GPS można także połączyć z systemem połączeń alarmowych.

Czy lokalizator GPS sprawdzi się w każdym stadium demencji?

Urządzenia śledzące GPS dla osób z demencją zostały opracowane dla tych podopiecznych, którzy nadal są w miarę sprawne fizycznie, ale coraz częściej borykają się z pogłębiającymi się  zaburzeniami pamięci, spowodowanymi przez postępującą chorobę. Wiele osób zaczyna wtedy „uciekać” bez ostrzeżenia i szybko traci orientację w terenie. Nawet jeśli w danej okolicy mieszkają od wielu lat, to otoczenie może nagle wydawać im się obce. Lokalizator GPS może w takich przypadkach nie tylko zapewnić cierpiącym na demencję i ich bliskim większe bezpieczeństwo. Pozwala także na większą niezależność osób chorych na demencję, ponieważ nie muszą one pozostawać pod stałą opieką.

Kiedy ustalić kwestie związane ze zgodą na stosowanie lokalizatora?

Udostępnienie komuś systemu śledzenia stanowi naruszenie jego dóbr osobistych. Dlatego nie wolno używać nadajnika GPS bez zgody chorego, chyba że został on ubezwłasnowolniony. Wymagany jest wówczas podpis opiekuna prawnego.

Kwestie związane ze stosowaniem  lokalizatora GPS najlepiej ustalić  już po postawieniu diagnozy demencji – na przykład w ramach pełnomocnictwa do spraw opieki zdrowotnej – czyli w momencie gdy osoba chora posiada jeszcze pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak rozpocząć stosowanie lokalizatora GPS?

Aby korzystać z lokalizatora GPS, nie potrzebujesz żadnej specjalnej wiedzy technicznej. W zależności od systemu urządzenie przesyła dokładne dane GPS wraz z datą i godziną za pośrednictwem sieci komórkowej do aplikacji znajdującej się na  komputerze lub smartfonie.

Jako krewny możesz wtedy zobaczyć na mapie, gdzie aktualnie znajduje się śledzona osoba. Aby dane mogły zostać przesłane, lokalizatory GPS muszą być wyposażone w kartę SIM.

Nadajnik GPS z funkcją połączenia alarmowego.

Nowoczesne urządzenia GPS często posiadają klasyczne funkcje mobilnych połączeń alarmowych. Z reguły pozwalają na przechowywanie kilku kontaktów alarmowych.

Wiele modeli posiada także pasywne połączenia alarmowe: jeśli dana osoba przekroczy ustalony limit i opuści tzw. obszar bezpieczny, otrzymasz wiadomość. Mikrofon i głośnik zapewniają bezpośredni kontakt, zupełnie jak w przypadku telefonu komórkowego.

Lokalizatory GPS, stanowią znaczące wsparcie dla osób cierpiących na demencję oraz ich opiekunów. W miarę postępu choroby, takie narzędzia zapewniają bezpieczeństwo i komfort zarówno osobie cierpiącej na demencję, jak i jego rodzinie. Dzięki lokalizatorom GPS krewni mogą śledzić osobę chorą i reagować szybko w przypadku potrzeby, zapewniając jej większą niezależność i jednocześnie zabezpieczając przed zagrożeniami związanymi z nagłą ucieczką.