Jak radzić sobie z dodatkowymi obowiązkami?

Przy podejmowaniu pracy w charakterze Opiekunki Osób Starszych w Niemczech trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim – nie można sugerować się wyłącznie wysokością wynagrodzenia. Sugerowanie się wyłącznie potencjalnym zarobkiem może okazać się zgubne. Wyjazd, pozornie pełen samych korzyści, może stać się mało przyjemny, gdy ku naszemu zaskoczeniu za sprawą niekończących się wymagań podopiecznej bądź jej rodziny, będziemy zmuszani do wykonywania czynności ponad zakres naszej umowy.

Osoba zainteresowana pracą w opiece nad osobą starszą już na etapie przedstawiania oferty powinna bacznie się jej przyjrzeć i w razie niejasności, wszelkie wątpliwości skonsultować z pracownikiem firmy. Dodać należy, że standardowymi zajęciami Opiekunki Seniora są takie czynności jak opieka nad Podopiecznym, utrzymanie porządku w domu, gotowanie, zakupy, dotrzymywanie towarzystwa osobie starszej (również organizacja czasu wolnego), informowanie najbliższych o stanie zdrowia i samopoczuciu podopiecznego, a także wspólne wizyty u lekarza. Ten zakres czynności należy przyjąć jako naturalny dla profesji Opiekunki Osoby Starszej.

Najczęściej, to pracodawca wymienia poszczególne obowiązki. Zdarzyć mogą się jednak sytuacje, gdy nie wszystkie z wymienionych będą wyraźnie zawarte w umowie. W związku z tym należy być przygotowanym ku temu, że w trakcie pracy pojawią się inne rzeczy do zrobienia, kwalifikujące się do powszechnie przyjętych obowiązków Opiekunek Osób Starszych – pomoc w higienie, kontakt telefoniczny z lekarzem, asekuracja podczas chodzenia – to tylko niektóre z tych czynności. Rzecz jasna wszystkie dodatkowe zadania muszą być dostosowane do doświadczenia, kwalifikacji oraz znajomości języka obcego. W sytuacji, gdy Opiekunka jest zmuszana do dodatkowej pracy bądź rodzina nakłada na nią nowe czynności, które nie były zlecone w umowie i odbiegają od szeroko pojętych obowiązków Opiekunki Osób Starszych, to w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze współpracującą firmą. W Adiutor sami często dzwonimy do Opiekunek, by upewnić się, że na miejscu jest wszystko w porządku, aczkolwiek rozumiemy, że nawet przy największych staraniach takie sytuacje mogą się zdarzyć. Z tego powodu nasi konsultanci czuwają pod telefonem alarmowym przez 7 dni w tygodniu, tak by w każdej wątpliwej sytuacji, z którą spotkała się nasza opiekunka, natychmiast reagować i wyjaśnić powstałe zdarzenie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie problemy, choć zdarzają się rzadko, to jednak mają miejsce. Z tego powodu jesteśmy otwarci na skargi opiekunek i poprzez bezpośredni kontakt z rodziną staramy się rozwiązywać wszelkie zaistniałe problemy. Przed wyjazdem niezbędne jest również to, by Opiekunka poznała przysługujące jej prawa, dlatego może wymagać od przedstawiciela firmy poinformowania o swoich uprawnieniach. W przypadku nieodpowiednich zdarzeń najistotniejsze jest zachowanie spokoju przez Opiekunkę Osób Starszych i niereagowanie pod wpływem emocji. Jak dobrze wiemy nerwy i złość nigdy nie prowadzą do niczego dobrego, dlatego kiedy tylko pojawią się wątpliwości należy znaleźć chwilę, by ochłonąć i dopiero razem ze współpracującą firmą poszukać rozwiązania.

Sytuacje opisane w niniejszym artykule przytrafiają się rzadko, ponieważ rodziny podopiecznych mają dobre intencje i w głównej mierze zależy im na komforcie członków swojej rodziny, a nie na psuciu krwi Opiekunce (gdyby tak nie było, to po co w ogóle zatrudniać Opiekunkę?). To nie oznacza jednak, że nie mają miejsca – oczywiście, że się zdarzają, bo rodzina kieruje się interesem Seniora i chce zapewnić mu jak najlepsze warunki. Nie widzi jednak, że tym samym znacznie nadszarpuje warunki umowy i zaczyna wymagać rzeczy, za które Opiekunka Osób Starszych nie może być odpowiedzialna. Tego typu sytuacje są najczęściej efektem braku zrozumienia, słabej komunikacji, a także niedostatecznego rozeznania się w motywach działania drugiej strony. Właśnie z tego powodu nie warto czekać i lepiej od razu skonsultować sytuację z firmą, która w naszej obronie skieruje się do rodziny w celu wyjaśnienia sprawy. Takie zachowanie daje nam pewność, że uzyskamy należytą pomoc i obędzie się bez niepotrzebnych kłótni. Jest tylko jedno “ale” – warto takie sytuacje zgłaszać natychmiast, im dłuzej zwlekamy, tym gorzej dla nas samych.

Piotr Szewczyk

Adiutor – www.pomocwdomu.pl