19.04.2023

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzięki któremu w trudnych sytuacjach pracownicy będą mogli zachować zimną krew, pokonać lęk, a przede wszystkim pomóc osobie poszkodowanej.

Szkolenie to obejmuje najważniejsze i najczęściej spotykane stany zagrożenia zdrowotnego, m.in.:

  • wstępna ocena stanu poszkodowanego;
  • sprawdzanie parametrów życiowych;
  • tamowanie krwotoku zewnętrznego;
  • rozpoznawanie urazów układu kostnego;
  • działanie zapobiegające wstrząsowi;
  • postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia;
  • ostre stany kardiologiczne, internistyczne i inne (omdlenie, ból w klatce piersiowej, padaczka, śpiączki cukrzycowe, atak astmy, zadławienie)
  • pierwsza pomoc w urazach ciała (urazy kończyn, głowy, brzucha, klatki piersiowej, urazy wielonarządowe);
  • apteczka pierwszej pomocy;
  • tematy związane (sposoby wzywania pomocy, schematy postępowania, itp.).

Szkolenia prowadzone są przez ratowników medycznych, którzy każdego dnia zawodowo zajmują się ratowaniem poszkodowanych osób. Posiadamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy – fantomy typu BRAD, projektor multimedialny – oraz filmy i materiały pomocnicze. Proponowane kursy obejmują część teoretyczną oraz ćwiczenia. Szkolenia prowadzone są bardzo dynamicznie, a najważniejsze zachowania i zagadnienia powtarzane są wielokrotnie (nie ma potrzeby notowania materiału), po to, aby w razie nieszczęśliwego zdarzenia, każdy uczestnik potrafił sprawnie udzielić pierwszej pomocy.

Podstawowe szkolenie trwa 3-4 godziny zegarowe i kończy się wydaniem certyfikatów.

Najbliższe szkolenie:
19 kwietnia 2023 – Toruń, ulica Szewska 6.