Podopieczny z wszczepionym rozrusznikiem serca nie wymaga szczególnej opieki. Istotne jest wprowadzenie pewnych zmian w stylu życia i zapewnienie regularnej opieki medycznej. Bardzo ważne jest, aby opiekunowie osób starszych na bieżąco zdobywali wiedzę dotyczącą chorób swoich podopiecznych.

Kiedy zalecane jest wszczepienie rozrusznika serca?

Wszczepienie rozrusznika serca stosuje się, gdy pacjent cierpi na zaburzenia rytmu serca. Mogą one prowadzić do nieregularnego lub zbyt wolnego bicia serca (tzw. bradykardię). W niektórych przypadkach, rozruszniki serca wszczepia się w celu poprawy synchronizacji skurczów serca u osób z niewydolnością serca.

Rozrusznik serca zaleca się zastosować, gdy:

  • Pacjent ma poważne zaburzenia rytmu serca, takie jak blok przedsionkowo-komorowy,
  • Chory cierpi na objawy związane z bradykardią, takie jak omdlenia, zawroty głowy, zmęczenie lub duszność.
  • Badania wykazały, że pacjent ma zbyt wolne tętno serca podczas normalnej aktywności, co prowadzi do zmniejszenia wydajności serca.

W jaki sposób wszczepia się rozrusznik serca?

Wszczepienie rozrusznika serca odbywa się w czasie operacji chirurgicznej. Polega ona na wprowadzeniu elektrody, przez żyły do serca. Sam rozrusznik umieszcza się pod skórą, w okolicy klatki piersiowej. Przed podjęciem decyzji o wszczepieniu rozrusznika serca, konieczna jest dokładna ocena stanu zdrowia pacjenta przez lekarza kardiologa.

Jakie są rodzaje rozruszników?

Istnieją dwa główne rodzaje rozruszników serca. Rozruszniki jedno- i dwukomorowe – te rozruszniki są implantowane w jednej lub dwóch komorach serca. Kontrolują one akcję serca poprzez emitowanie impulsów elektrycznych. Rozruszniki jednokomorowe są stosowane w przypadku niewydolności jednej z komór serca, natomiast dwukomorowe są stosowane w przypadku niewydolności obu komór serca.

Aparat z funkcją stymulacji serca – te rozruszniki są bardziej zaawansowane i mogą wykrywać i kontrolować różne parametry serca, takie jak ciśnienie krwi, tętno i tempo oddychania. W przypadku gdy rozrusznik wykryje niestabilność serca, może dostarczyć impuls elektryczny, aby przywrócić normalną akcję serca.

Rozruszniki serca różnią się również pod względem funkcji dodatkowych, takich jak możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi, rejestracja i przechowywanie danych dotyczących pracy serca, a także funkcje, takie jak kontrola tętna podczas ćwiczeń fizycznych.

Czym jest zespół stymulatorowy?

Zespół stymulatorowy to zespół objawów występujących u niektórych pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca. Objawy te są związane z nieregularnym skurczem serca, który może występować po implantacji rozrusznika.

W zależności od indywidualnych uwarunkowań pacjenta, zespół stymulatorowy może objawiać się różnymi objawami, takimi jak:

  • Zmęczenie i osłabienie
  • Bóle i zawroty głowy
  • Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej
  • Omdlenia i utraty przytomności
  • Duszność i bóle w klatce piersiowej
  • Zmiany nastroju i problemy emocjonalne

Zespół stymulatorowy najczęściej jest spowodowany przez nieregularny impuls generowany przez rozrusznik. To z kolei może prowadzić do nieprawidłowego skurczu serca i zaburzeń krążenia. W niektórych przypadkach zespół stymulatorowy może być również spowodowany przez nieprawidłowe ułożenie elektrod rozrusznika lub niewłaściwe ustawienia programu rozrusznika.

Leczenie zespołu stymulatorowego zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i może obejmować zmiany w ustawieniach programu rozrusznika lub korektę ułożenia elektrod. W niektórych przypadkach konieczne może być ponowne przeprowadzenie operacji. Wówczas decyzję o leczeniu zespołu stymulatorowego powinien podjąć lekarz kardiolog po dokładnej ocenie stanu zdrowia pacjenta.

Podopieczny z wszczepionym rozrusznikiem serca. Co jest najważniejsze w takiej opiece?

● Zadbaj o regularne kontrole u kardiologa: Osoba z rozrusznikiem serca powinna regularnie odwiedzać lekarza kardiologa, aby sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo i czy nie wymaga jakichś zmian.

● Uważnie monitoruj objawy. Osoba z rozrusznikiem serca powinna być świadoma swojego stanu zdrowia. Należy zwracać uwagę na wszelkie niepokojące objawy, takie jak zawroty głowy, duszność, bóle w klatce piersiowej czy kołatanie serca.

● Unikaj urządzeń generujących pola elektromagnetyczne. Niektóre urządzenia, takie jak telewizory, monitory komputerowe, silne magnesy i telefony komórkowe, mogą wpływać na działanie rozrusznika serca. Osoba z rozrusznikiem powinna unikać bliskiego kontaktu z takimi urządzeniami.

● Zadbaj o zdrowy stylu życia: Osoba z rozrusznikiem serca powinna dbać o swoje zdrowie, aby zmniejszyć ryzyko powikłań. Bardzo ważna jest zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, unikanie palenia i nadmiernego spożycia alkoholu.

● Zapobiegaj problemom: Osoba z rozrusznikiem serca powinna wiedzieć, które sytuacje mogą wpłynąć na działanie jej urządzenia. Powinna unikać narażenia się na duży stres, czy drastyczne zmiany temperatury.

Według najnowszych, dostępnych danych w Niemczech wszczepiono około 1,6 miliona rozruszników serca, głównie u osób starszych. Szacuje się, że wśród pacjentów, którzy korzystają z rozruszników, około 70% to osoby w wieku powyżej 65 lat. W tej grupie wiekowej stymulatorów używa około 3,5% populacji. Powyższe statystyki pokazują, że opieka nad osobami starszymi z wszczepionymi kardiostymulatorami staje się coraz bardziej popularna.

Pracujesz jako opiekun osób starszych? Sprawdź nasze najnowsze oferty pracy dla opiekunów osób starszych w Niemczech.