Język niemiecki dla Opiekunek Osób Starszych w Niemczech

Powiedzenie
Gesund sein wie ein Fisch

Tłumaczenie
Zdrów jak ryba – cieszyć się świetnym zdrowiem.