Jak przygotować się do procesu rekrutacyjnego?

Wiele firm działających w pośredniczeniu pracy na rynek niemiecki działa na podobnych scenariuszach rekrutacyjnych. Aby uzyskać dostęp do ofert pracy wymagane jest założenie profilu zawodowego. Profil zawodowy do niczego nie może zobowiązywać. Jest to tylko informacja dla firmy o jej potencjalnym pracowniku. Co zrobić aby uzyskać dostęp do tych najlepszych ofert spełniających nasze oczekiwania? Od czego dobrze jest rozpocząć?

Najważniejsze jest właściwe nastawienie. To czy znajdziesz zlecenie zależy w znacznej mierze od Ciebie, Twojej determinacji i zaangażowania. Jednak w procesie poszukiwania zlecenia mamy również do czynienia z czynnikami od nas niezależnymi. Każda osoba szukająca zlecenia z pewnością natknie się na trudności. Dobrze jest dokonać analizę swojego potencjału zawodowego, pod kątem szukanego zlecenia. W procesie tym należy zwrócić uwagę na:

Mocne strony – wszystko to co w danym momencie świadczy o tym, że będziesz dobrze pracować na zleceniu o które się starasz

Słabe strony – podobnie jak w przypadku mocnych stron ważne jest uświadomienie sobie cech, wartości i umiejętności których nie posiadamy.


Jakie działania należy podjąć przed kontaktem z potencjalnym pracodawcą:

1. Dowiedzieć się o nim jak najwięcej, o usługach które oferuje, o zasięgu działania, o strukturze własności itp.
2. Dowiedzieć się o osobach rekrutujących, czasem to jest możliwe – w opiece wystarczy wejść na FB
3. Przejść przez standardowe zestawy pytań i przemyśleć odpowiedzi.
4. Przemyśleć swoje oczekiwania finansowe. Jaki poziom wynagrodzenia jest przez Ciebie oczekiwany. Jaki jest minimalny za który zdecydowałbyś się zatrudnić u pracodawcy.
5. Pomyśleć, co Ciebie interesuje, czego chciałabyś/ chciałbyś się dowiedzieć od pracodawcy.
6. Postarać się pozytywnie nastawić do rozmowy i swoich szans.

Bardzo ważnym elementem w rozmowie rekrutacyjnej jest test z języka niemieckiego. Warto przypomnieć sobie podstawowe zwroty z tematyki opieki, umieć się przedstawić i opowiedzieć coś o sobie w języku niemieckim. My jako firma wychodzimy naprzeciw potencjalnym pracownikom i na naszej stronie internetowej możecie znaleźć kurs języka niemieckiego, krótkie kilkuminutowe lekcje, które mogą posłużyć jak powtórka do przygotowania się do rozmowy.
Na koniec pozostaje mi, życzyć Wam wszystkim wymarzonych zleceń i satysfakcji w wykonywanej pracy.

Piotr Szewczyk