Panie, które przez większą część życia zajmowały się domem i dziećmi mają dobre przygotowanie do tego, aby opiekować się innymi maluchami. Nowa ustawa zwana „żłobkową” daje szansę na to, aby praca w charakterze niani była zaliczana do stażu pracy. Dzięki nowym przepisom rodzice mogą legalnie zatrudnić opiekunkę do dziecka (także członka rodziny) i nie muszą przy tym płacić składek na ubezpieczenia społeczne.
Na czym dokładnie polegają nowe zasady zatrudnienia opiekuni do dziecka?
Po znalezieniu odpowiedniej kandydatki trzeba z nią podpisać umowę aktywizacyjną. Jej wzór można znaleźć w Internecie. Umowa ta ma charakter podobny do każdej umowy cywilno- prawnej – tzw. Umowy zlecenia. Stosuje się do niej podobne zasady. Stronami umowy są oboje rodziców (chyba że dziecko podlega opiece tylko jednego z nich) oraz opiekunka. W umowie określa się różne szczegóły dotyczące opieki, także wynagrodzenie.
W tym punkcie warto pamiętać o jednym. Skarb Państwa refunduje składki ZUS opiekunki tylko do wysokości najniższej krajowej. To znaczy, że jeśli wpiszemy w umowie wynagrodzenie wyższe niż najniższa krajowa – różnicę wysokości składek będą musieli opłacić rodzice. Oczywiście strony mogą także ustalić wynagrodzenie niższe niż najniższa krajowa – jeśli na przykład niania pracuje w niepełnym wymiarze godzin.
Opiekunka sama rozlicza się z Urzędem Skarbowym z uzyskanego na podstawie tej umowy dochodu. Od dochodu można odliczyć koszt uzyskania przychodu – 20% wynagrodzenia brutto lub więcej jeśli udokumentowane koszty są wyższe (np. bilet miesięczny na dojazd do miejsca pracy). Nie można odjąć od dochodu kwoty składek ZUS – ponieważ są one refundowane, nie można od podatku odjąć także ulgi podatkowej. Natomiast od wpłaconego podatku można odejmować przysługujące ulgi (np. rodzinną). Opiekunka może wpłacać do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczki miesięczne lub rozliczyć się z podatku pitem rocznym – do 30 kwietnia roku następującego po roku , w którym została zatrudniona.

Jakich jeszcze formalności muszą dopełnić rodzice?

Siedem dni od dnia zawarcia umowy rodzice muszą złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druki ZFA oraz ZUA – czyli zgłoszenie siebie jako płatnika składek i zgłoszenie opiekunki jako osoby ubezpieczonej. Pracownicy ZUS na pewno chętnie pomogą w prawidłowym wypełnieniu druków.

Po 1 miesiącu pracy trzeba złożyć deklaracje rozliczeniowe – DRA i RCA. Na tym formalności, których muszą dopełnić rodzice przy zatrudnianiu niani właściwie się kończą. Trzeba jeszcze tylko pamiętać o wyrejestrowaniu niani 7 dni od dnia zakończenia jej pracy. Refundacja składek ZUS opiekunek dziecięcych zatrudnianych przez rodziców przysługuje tylko wtedy, gdy obydwoje rodzice pracują na umowę o pracę i do skończenia przez dziecko 3 lat.

Aneta Sieradzka Centrum Adiutor