W firmie Adiutor najważniejsze jest bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz klientów. Z tego powodu wszystkie podejmowane przez nas działania, w szczególności zatrudnianie opiekunek do pracy w Niemczech, wiąże się z całkowitym poszanowaniem polskiego, jak i niemieckiego systemu prawnego.

Legalne zatrudnienie do pracy w Niemczech to szereg przesłanek, które należy spełnić. Wymieniając jednak najważniejsze masz gwarancję tego, że w Adiutor:

  • przed wyjazdem otrzymasz umowę łatwą do zrozumienia i zawierającą wszystkie wcześniej ustalone postanowienia;
  • masz możliwość odstąpienia od zawartej umowy;
  • zapewniamy kompleksowy pakiet ubezpieczeń;
  • jako jedna z nielicznych firm na rynku odprowadzamy składki do ZUS. Co ważne, nie zaniżamy ustawowo przyjętej wysokości stawki na ubezpieczenie. Zapewniamy A1.
  • szanujemy Twoje dane osobowe i nieustannie dbamy o ich bezpieczeństwo;
  • działamy zgodnie z zasadami polskiego, jak i niemieckiego prawa pracy, dlatego zawsze możesz liczyć na przerwę w pracy, zwrot kosztów podróży czy ubezpieczenie pracownicze oraz wiele innych!
  • wynagrodzenia przelewamy w przewidzianym umownie terminie na rachunek bankowy. Nie unikamy opodatkowania!

Z pojęciem legalności również wiążemy fakt niesienia kompleksowego wsparcia prawnego naszym pracownikom, dzięki czemu wszelkie pojawiające się problemy natury prawnej rozwiązujemy wspólnie!