Nieuczciwa Agencja lub indywidualni pośrednicy pracy nie sprawdzają dokładnie znajomości języka niemieckiego (obcego), kwalifikacji oraz doświadczenia. Nie proszą o doniesienie lub przesłanie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, czy ukończone kursy.

Należy unikać współpracy z firmami, osobami, które żądają opłaty za pośrednictwo w znalezieniu pracy lub ustalają spotkania w miejscach publicznych zamiast w swojej siedzibie.

Pamiętaj, że umowa powinna być podpisana przez obie strony w Polsce, jeszcze przed wyjazdem (nigdy za granicą).

Niedopuszczalne jest nakłanianie Cię do założenia własnej działalności. Możesz ale nie musisz założyć działalność. Jednak nikt nie powinien uzależniać od tego oferowania Ci pracy.

Brak ważnych informacji na stronie internetowej firmy powinien również wzbudzić Twój niepokój. Należy uważać szczególnie na te agencje, które nie podają adresu swojej siedziby lub telefonu stacjonarnego.

Podejrzane powinny być także bardzo korzystne zarobki i warunki pracy. Zastanów się, gdy jedna Agencja proponuje Ci wynagrodzenie znacznie wyższe od innych. Czy aby na pewno taka Agencja opłaca wymagany ZUS od średniej krajowej (3526 zł) i zapewni Ci legalne pozwolenie na pracę za granicą?

Uważaj również, gdy za świetną płacę prawie nic nie trzeba będzie robić. Skoro podopieczny jest zdrowy, to dlaczego chce zatrudnić opiekunkę i tak dużo jej płacić?

Jak rozpoznać nieuczciwą Agencję Opiekunek? Poświęć na to trochę czasu, zbierz informacje, zastanów się i wybierz mądrze swoją Agencją Zatrudnienia.

Małgorzata Juras Kierownik ds. Doboru i Rozwoju Kadr