W Adiutor doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze. Dbamy o terminowe dostarczenie dokumentów poświadczających ubezpieczenia społeczne na terenie Niemiec, w okresie świadczenia usług opieki.

Zależy nam na tym, by nasza współpraca była dla Ciebie satysfakcjonująca. Dlatego pracując w Adiutor możesz mieć pewność, iż nawet w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia otrzymasz skuteczne i kompleksowe wsparcie!

Ubezpieczenie społeczne na ternie Niemiec obejmuje:

  • doraźną pomoc medyczną – konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu oraz większością specjalistów;
  • leczenie szpitalne – związane z nagłym zachorowaniem;
  • zabiegi operacyjne – związane z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem;
  • doznany uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ponadto ubezpieczenie to uprawnia do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na rzecz zakupu wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych osoby poszkodowanej w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ponadto na czas wyjazdu za granicę zapewniamy bezpłatnie ubezpieczenie z zakresu OC. Stanowi ono zabezpieczenie na wypadek wyrządzonych szkód  osobowych bądź dokonanych na mieniu. Na przykład, jeżeli będziesz sprawcą uszkodzenia pojazdu, czy mebli podopiecznego, wydarzy się to z Twojej winy, ubezpieczenie pokryje koszty naprawy.
W tym wszystkim najistotniejszy jest fakt, iż dzięki ubezpieczeniu jesteś chroniony przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.